Služby

 • výroba rozvaděčů
 • průmyslové elektromontáže
 • servisem elektrotechnických zařízení
 • zajímáme se o přání zákazníka, při řešení zakázky se snažíme o uplatnění našich zkušeností
 • elektromontážní práce v průmyslu, zemědělství, administrativních budovách a bytové výstavbě
 • na námi prováděné práce jsme schopni připravit i projektovou dokumentaci, nemá-li ji zákazník k dispozici
 • na každou zakázku vypracujeme cenovou nabídku a při zakončení prací je dílo předáno i s přehledným vyúčtováním skutečných nákladů kompletního díla
 • zajištění přihlášení k odběru elektrické energie v Libereckém kraji
 • revize elektrické instalace, popřípadě strojů
 • vyplynou-li při revizi nějaké závady, jsme schopni urychleně zajistit jejich odstranění.

Těžištěm naší práce je dodávka kompletních zakázek sestávajících z těchto činností:

 • provedení kabeláže, osazení senzorů a akčních členů
 • poradenství v průmyslové automatizaci
 • projekce elektrotechnických zařízení
 • tvorba elektroprojektů v software ePlan
 • vývoj řídicího software
 • počítačová vizualizace výrobních procesů
 • výroba rozváděčů
 • montáže elektrických zařízení